Tag: kompozyty

0

Możliwości cięcia wodą cz. 3 – Materiały wielowarstwowe, kompozyty.

Kompozyt, to materiał, który posiada strukturę niejednorodną, złożoną z dwóch lub więcej komponentów o różnych właściwościach. W większości wypadków jeden z komponentów stanowi lepiszcze, które gwarantuje jego twardość, spójność, elastyczność i odporność na ściskanie, a drugi, tzw. komponent konstrukcyjny, zapewnia większość pozostałych własności mechanicznych kompozytu. W uproszeniu kompozyty to materiały wykonane z więcej niż z jednego materiału. Fazy mogą być ze sobą przeplatane lub położone względem siebie jedna pod drugą....