Tag: nozzle

0

Jak działa waterjet?

Wiemy już z poprzedniego wpisu co oznacza słowo „waterjet” i jak mamy rozumieć sformułowanie „cięcie wodą”. Skoncentrujmy się teraz na podstawowym opisie maszyny jak i samego procesu cięcia. Waterjet zbudowany jest w zasadzie z dwóch oddzielnych urządzeń. Pierwsze, to pompa wysokiego ciśnienia, nazywana zazwyczaj „pompą waterjet„, a drugim urządzeniem jest sama wycinarka wodna, zwana zwykle „maszyną do cięcia wodą” lub krócej „waterjetem„. Zadaniem pompy...