Tag: orifice

0

Jak działa waterjet?

Wiemy już z poprzedniego wpisu co oznacza słowo “waterjet” i jak mamy rozumieć sformułowanie “cięcie wodą”. Skoncentrujmy się teraz na podstawowym opisie maszyny jak i samego procesu cięcia. Waterjet zbudowany jest w zasadzie z dwóch oddzielnych urządzeń. Pierwsze, to pompa wysokiego ciśnienia, nazywana zazwyczaj “pompą waterjet“, a drugim urządzeniem jest sama wycinarka wodna, zwana zwykle “maszyną do cięcia wodą” lub krócej “waterjetem“. Zadaniem pompy...